Techie
अर्थतन्त्र

‘सक्छौ तोकिएको मूल्य देऊ, सक्दैनौ चिया फिर्ता देऊ !’