Techie
कला

छक्का पञ्जा हेरेपछि निर्देशकलाई मेरो प्रश्न– ट्रेलरमा देखाइएका संवाद कता लानुभयो ?