Techie
ग्लोबल

बोको हरामको नियन्त्रणमा रहेका गाउँलेको अवस्था नाजुकः राष्ट्रसंघ