Techie
ग्लोबल

यसरी चयन गर्छ चीनले चीनका १ अर्ब ३० करोड जनताको नेता