Techie
देश

सरकार ! भुकम्प पीडितले ओत लाग्ने निवास कहिले पाउँछन् ?