Techie
देश

निर्वाचन गर्ने गरि संसद विघटन गर : पुर्वप्रमुखको, नेपाल प्रहरी