Techie
राजनीति

जनताको न्यायका लागि युद्धमा होमियौँ तर आफ्नै शरीरमा गोली छ