Techie
राजनीति

नेपाली भूमी भारतको नक्सामा भएको समाचारबाट थाहा पाएको भन्दै नामबिनाको विज्ञप्ति सार्वजनिक